• معرفی کانال تلگرام
  • معرفی کانال تلگرا م

شرایط تبلیغ

 

 جهت تبلیغ کانال ، هیچ شرطی مورد نیاز نیست مگر اینکه کانال بایستی با  قوانین وب سایت سازگار باشد.

 

درصورتیکه شما کانال خود را ثبت ویژه کرده باشید ، کانال علاوه بر تبلیغ در سایت به روشهای مختلف ، بصورت کاملاً رایگان در صفحات اینستا گرام ما ، در کانال خبری ما و بصورت پین در سوپرگروههای ما تبلیغ میگردد ...