• معرفی کانال تلگرام
  • معرفی کانال تلگرا م

ویژگی های کانال های ویژه

 کاربرانی که ثبت نام خود را در سایت به اتمام رسانده اند قادر خواهند بود تا کانال یا کانال های خود را ثبت ویژه نموده و از امکانات ویژه آن استفاده نمایند . شما با مقایسه آمار بازدید کانال های ویژه و عادی که در زیر کانال ها مشخص شده میتواند متوجه تفاوت علاقه بازدیدکنندگان سایت به کانال های عادی و ویژه شوید . با ویژه نمودن کانال میتوانید به روشهای مختلف که سایت کانال یابی در اختیار شما قرار می دهد کانال های خود را در معرض انتخاب دیگر کاربران سایت قرار داده و آمار بازید و همچنین اعضاء کانال های خود را افزایش دهید ... به همین راحتی ! ...

 

 

خصوصیات کانال های ویژه

  هزینه ویژه کردن کانال :

                         ۱۵ روزه :  ۵،۹۰۰      تومان 

                          ۱ ماهه   :  ۹،۹۰۰        تومان   ( ۱۶ درصد تخفیف )

                          ۳ ماهه   : ۲۴،۹۰۰    تومان   ( ۲۹ درصد تخفیف )

                          ۶ ماهه   : ۳۹،۹۰۰    تومان   ( ۴۴ درصد تخفیف )

                          ۱ ساله    : ۶۹،۹۰۰      تومان   ( ۵۰ درصد تخفیف )